Juridiskie pakalpojumi

Publikācijas datums 10.02.2015

Mūsdienu pasaulē kompetentam juridiskam atbalstam ir būtiska nozīme un profesionāli, korekti sastādīti dokumenti ļauj sasniegt vēlamos rezultātus, iegūt vairāk un ieguldīt mazāk. Nereti juridiskas problēmas ir ļoti svarīgas, bet dažreiz tās var pat būtiski mainīt pavērsienu cilvēku dzīvēs. Nevelciet garumā juridisko jautājumu risināšanu, jo kavēšanās var jums dārgi izmaksāt. Meklējiet juridisko palīdzību pie mūsu uzņēmuma ekspertiem.

Mēs jums piedāvājam kvalificētu juridisko palīdzību, sniedzam ieinteresētām pusēm konsultācijas , piedāvājam pilnīgu atbalstu darījumu slēgšanā un dokumentu noformēšanā, kas nepieciešami, lai atrisinātu situāciju un lai iznākums jums ir labvēlīgs.

Mūsu juridiskie pakalpojumi ietver daudzus mūsdienu likumu aspektus, sākot ar uzturlīdzekļu piedzīšanu un beidzot ar jautājumu risināšanu ar nodokļu iestādēm un Ceļu policiju. Jāatzīmē, ka mūsu juristi strādā ciešā sadarbībā ar finansistiem, ekonomistiem un grāmatvedības uzņēmumiem, kas ļauj sasniegt maksimālu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

Kāpēc jums ir vērts griezties pēc palīdzības tieši pie mūsu uzņēmuma?

1. Jums palīdzēs profesionāli juristi, kas nodrošina efektīvu juridisku atbalstu jebkurā situācijā, saistītu ar jūsu tiesību pārkāpumu un dažādiem citiem apdraudējumiem.

2. Jums tiks piedāvāta juridiska konsultācija un sastādīts tiesisko darbību plāns, kas kalpos par drošu pamatu jūsu interešu efektīvai aizstāvēšanas, un, ar kura palīdzību, jūs varēsiet bez būtiskiem zaudējumiem atrisināt visgrūtākos tiesiskos konfliktus.

3. Jums tiek garantēta pilnīga informācijas konfidencialitāte, ko jūs sniedzat un tā nekad netiks izmantota pret jūsu gribu.

4. Mūsu juridisko pakalpojumu klāts ir plašs un daudzpusīgs:

Projektu līgumu, pretenziju, iesniegumu un citu dokumentu sastādīšana (aizdevuma līgums, nomas, lietošanas, pirkuma-pārdošanas, licencēšanas, glabāšanas līgumi, būvniecības līgumi, kas attiecās uz būvuzņēmumu, apakšuzņēmumu, projektēšanu, kā arī šo līgumu pielikumu, izmaiņu un papildinājumu sagatavošana, to izvērtēšana un labošana, protokolu, vienošanās, aktu, pilnvaru sastādīšana utt.);
Parādu atgūšana: brīdinājumu, pretenziju, iesniegumu, paziņojumu, vienošanās dokumentu un parādu atmaksas grafiku sastādīšana;
Pirmstiesas strīdu izšķiršana;
Dokumentu juridiskais izvērtējums un dokumentu labojumi, kas ir veikti atbilstoši jūsu interesēm;
Prasību pieteikumu sagatavošana;
Civillietu kārtošana: laulību šķiršana, tai skaitā ar mantas sadali, alimentu piedziņa;
Pilns atbalsts slēdzot darījumus ar nekustamiem īpašumiem;
Dokumentu sagatavošana un iesniegšana komercreģistrā (uzņēmumu reģistrācija, juridiskas adreses maiņa, statūtu maiņa utt.);
Intelektuālais īpašums – licenču, patentu, preču zīmju reģistrācija un konsultācijas autortiesību jautājumos;
Pilns juridisks pakalpojumu atbalsts uzņēmuma darbiniekiem (darba līgumi, līgumi ar darbiniekiem par materiālo atbildību un komercnoslēpumu, darba kārtības, amatu aprakstu, vienošanās, rīkojumu, pilnvarojuma, aizrādījumu un citu dokumentu sastādīšana).

Ja pēc mūsu speciālistu sniegtās konsultācijas, jūs saprotat, ka patstāvīgi nevarēsiet atrisināt radušos problēmu, mēs jums piedāvāsim sekojošu juridisku palīdzību:

Visefektīvāko rīcību plāna sastādīšana un dažādu problēmu risināšanas variantu sagatavošana;
Jebkādu juridisku dokumentu sagatavošana, ieskaitot oficiālās sarakstes kārtošana;
Pārstāvēšana tiesā un valsts iestādēs;
Starpniecība miera izlīgumu noslēgšanā.

Uzticot mums savu problēmu risināšanu, jūs noslēdzas sadarbību ar profesionāļiem juridiskā jomā, kas spēj ne tikai sniegt detalizētu informāciju par konkrētu jautājumu, bet arī sniegt vērtīgu padomu, un ar rīcību palīdzēt pārvarēt sarežģītas situācijas esošās likumdošanas robežās.

Jāatzīmē, ka mūsu juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz tirgus vidējās izmaksas, un juristu darba nevainojamā kvalitāte neatstāj nemazākās šaubas par jums labvēlīgu dažādu konfliktu risināšanas iznākumu.

Mūsu uzņēmums – jūsu personīgais palīgs juridiskajā jomā, pateicoties kuram, jums ir iespēja sekmīgi atrisināt visas radušās problēmas.

Mēs augsti vērtējam jūsu uzticību un sava uzņēmuma reputāciju!

Mūsu pakalpojumi

ITELLFINANCE.AREA

Unikāls produkts finanšu un grāmatvedības pārvaldības jomā, lai nodrošinātu datu pieejamību un uzraudzību visu diennakti.

sīkāk

Zv. revidenta pakalpojumi

Labāko zvērināto revidentu pakalpojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un uzticamus gada pārskatus.

sīkāk

Finanšu analīze

Uzņēmuma darbības finanšu analīze. Rentabilitātes, likviditātes un apgrozījuma rādītāju apreķināšana.

sīkāk

Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija īsā laikā ar pilnīgu atbalstu reģistrācijas procesā - Uzņemuma reģistrācija un izmaiņu veikšana Latvijas uzņēmumu reģistrā un VID.

sīkāk

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu plānošana. Nodokļu atmaksa. Dažādu darījumu nodokļu risku paredzēšana.

sīkāk

Grāmatvedības uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite, algu atvaļinājumu, slimības lapu un citu darbiniekiem paredzētu maksājumu aprēķins.

sīkāk