Grāmatvedis

Pienākumi:

Bankas un kases operāciju veikšana;

Pamatlīdzekļu uzskaite un kontrole;

Visas nepieciešamās finanšu dokumentācijas, kas ir noteikta LR normatīvajos aktos un kas attiecas uz tiešo darba pienākumu izpildi (līgumi, akti, atskaites, ienākošie/izejošie maksājumu dokumenti u. c.) apstrāde, sagatavošana, uzskaite un uzglabāšana;

Ikdienas/iknedēļas nepieciešamo pārskatu/atskaišu sagatavošana, ievadīšana datu bāzēs utml.;

Veikt nepieciešamos finansiālos aprēķinus un grāmatvedības operācijas, atbilstoši galvenās grāmatvedes vai finanšu direktora norādījumiem;

Debitoru, kreditoru, avansu norēķinu grāmatošana, kontrole;

Inventarizāciju veikšana, atskaišu sagatavošana;

Grāmatvedības un finanšu pārskatu sagatavošana valsts organizācijām un uzņēmuma vadībai;

Uzņēmuma grāmatvedības procesu aprakstu sagatavošana un aktualizēšana;

Konsultāciju un priekšlikumu sniegšana uzņēmuma vadībai nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Prasības:

Izglītība grāmatvedības jomā;

Pieredze sfērā vismaz 5 gadi tiks uzskatīta par priekšrocību;

Zināšanas LR grāmatvedības standartu likumdošanā;

Spēja plānot un veikt sava darba izpildi noteiktajos termiņos;

Augsta atbildības sajūta, precizitāte;

Piedāvājam:

Konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu;

Sociālās garantijas.

Tirdzniecības menedžeris

Pienākumi:

Jaunu klientu piesaiste un līgumu slēgšana;

Piedāvājumu izstrādāšana esošajiem un potenciālajiem klientiem;

Komunikācijas uzturēšana ar klientiem, kas mērķēta uz ilgtermiņa sadarbības veidošanu;

Konkurentu analīze un stratēģiska cenu politikas veidošana;

Piedalīšanās mārketinga aktivitāšu plānošanā un prezentāciju veidošanā.

Prasības:

Ļoti labas komunikācijas un pārliecināšanas spējas;

Latviešu, krievu valodas zināšanas;

Godīgums un atbildības sajūta;

Spēja motivēt sevi strādāt patstāvīgi, mērķtiecīgi, enerģiski un aktīvi;

Piedāvājam:

Interesantu, uz sasniegumiem balstītu darbu;

Profesionālu un patīkamu darba vidi;

Profesionālās un personīgās attīstības iespējas;

Saliedētu un atsaucīgu kolektīvu;

Atbilstoši zināšanām un prasmēm, konkurētspējīgu darba atalgojumu.

Ekonomists

Pienākumi:

Piedalīties klientu uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanā;

Aktīvi piedalīties uzņēmumu budžeta sagatavošanā un kontrolē;

Analizēt uzņēmuma finanšu darbību un datus, sagatavot finanšu atskaites un pārskatus;

Apkopot operatīvos finanšu rezultātus un veikt analīzi par klientu saimniecisko darbību;

Piedalīties finansiālās darbības novērtēšanas sistēmas izveidē un uzturēšanā;

Kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu;

Pētīt, apkopot un analizēt datus par ekonomiskiem un ražošanas procesiem uzņēmumos, kā arī analizēt dažādu rādītāju savstarpējo mijiedarbību.

Prasības:

Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība vēlama finanšu, ekonomikas, fizikas/matemātikas un/vai tehniskajā jomā;

Labas zināšanas grāmatvedībā, finanšu analīzē un plānošanā, budžeta izstrādē un citās jomās, kas attiecas uz uzņēmuma

finansēm;

Vēlama veiksmīga 2 gadu darba pieredze līdzīgā amatā;

Loģiskā, analītiskā un tehniskā domāšana;

Plānošanas spējas, spēja ātri uztvert, apstrādāt un analizēt informāciju;

Teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda - sarunvalodas līmenī;

MS Excel pārzināšana pieredzējuša lietotāja līmenī, labas iemaņas darbā ar citām MS Office programmām;

Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;

Augsta atbildības sajūta, iniciatīva un precizitāte.

Piedāvājam:

Interesantu, uz sasniegumiem balstītu darbu;

Profesionālu un patīkamu darba vidi;

Profesionālās un personīgās attīstības iespējas;

Saliedētu un atsaucīgu kolektīvu;

Atbilstoši zināšanām un prasmēm, konkurētspējīgu darba atalgojumu.

Убедительная просьба не звонить, а присылать свои CV на эл. почту
info@itellfinance.com