Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā

Publikācijas datums 23.12.2014

Līdz ko esat reģistrējuši uzņēmumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, noformējuši norēķinu kontu bankā un saņēmuši PVN maksātāja reģistrācijas numuru (sīkāka informācija par to ir pieejama jaunumu sadaļā, rakstā informācija no A-Z par uzņēmuma reģistrāciju Latvijā) , pienācis īstais laiks uzņēmējdarbības plānošanai!

1. Grāmatvedības uzskaite:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību veic komercdarbību, tādējādi visus uzņēmuma darba posmus regulē dažādi normatīvie akti. Saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaite ir neatņemama uzņēmuma darba procesa daļa. Ja esat nolēmuši veikt grāmatvedības uzskaiti pašu spēkiem, jums būs jāparūpējas par sava grāmatveža darba vietas tehnisko nodrošinājumu: dators, grāmatvedības programma, galds, krēsls, vieta birojā. Paralēli rūpēm par darba vietas organizēšanu būs nepieciešams meklēt piemērotu darbinieku, lai iegūtu kompetentu uzņēmēja sabiedroto finanšu jautājumos.

Izdevīga un efektīva alternatīva iepriekš minētajām iespējām ir grāmatvedības uzskaite, piesaistot trešās personas organizāciju. Šajā gadījumā jums nav nepieciešams iekārtot darba vietu, uzturēt to, kā arī nav jārūpējas par dokumentu glabāšanu. iTellFinance var apgalvot, ka grāmatvedības uzskaites ārpakalpojuma izmantošana jaunam uzņēmējam ir izdevīgāka un racionālāka nekā sava grāmatveža nolīgšana.

Ja izvēlēsieties grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina grāmatvedības uzskaiti, jums būs jāvienojas par dokumentu nodošanas termiņiem, specifisku atskaišu sagatavošanu (piemēram, iesniegšanai kredītiestādēm, lai saņemtu finansējumu) un operatīvu informācijas apmaiņu.

2. Personāla jautājumi:

Līdz brīdim, kamēr uzņēmums nav sācis savu pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu, darbinieku darba apmaksu izdevīgāk veikt pēc stundu likmēm. Piemēram, jūsu uzņēmums nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu. Jūs kā dibinātājs, valdes loceklis un darbinieks vienā personā esat ieguldījis klienta konsultēšanai 10 stundas mēnesī. Darba laika uzskaite tiks veikta tikai par 10 stundām, un darba alga (no iepriekšējās izmaksas reizes) tiks aprēķināta par 10 darba stundām. Darbinieku noformēšana uz pusslodzi vai pilnu slodzi ir lietderīga, ja veicamā darba apjoms nodrošina pilnīgu darbinieku noslodzi.

3. Uzņēmuma juridiskā adrese:

Uzņēmuma juridiskā adrese – vieta, kur fiziski atrodas uzņēmuma vadība vai uz kuru var piegādāt korespondenci.

Uzņēmuma juridiskās adreses izvēles jautājums var kļūt pietiekami nopietns, kad darbība ir uzsākta, tiek veikta pārdošana, ir piesaistīts personāls, bet negaidītas nodokļu pārbaudes gadījumā juridiskajā adresē izrādās, ka par uzņēmuma eksistenci labākajā gadījumā zina vien durvju sargs, kurš pieņem korespondenci.

Lai izvairītos no līdzīgām situācijām, juridisko adresi vislietderīgāk ir reģistrēt faktiskajā atrašanās vietā. Tas var būt, piemēram, birojs vai uzņēmuma ražošanas nodaļa. Juridiskās adreses maiņa uzņēmuma darbības laikā nav sarežģīta. Ja uzņēmums atrodas vairākās vietās (piemēram, ražošana teritoriāli atdalīta no administrācijas), vienas atrašanās vietas adrese būs juridiskā adrese, bet otra - uzņēmuma struktūrvienība.

Noslēdzot līgumu par biroja nomu, pārliecinieties, vai biroja telpu īpašnieks ļauj reģistrēt biroja adresi kā jūsu juridisko adresi un vai ir iespējama apakšīre (ja jums būs nepieciešams reģistrēt citus uzņēmumus).

Jāatzīmē, ka nomas līgums vai dokumenti, kas apliecina nekustamā īpašuma īpašumtiesības (dzīvoklis, ēka, māja), reģistrējot uzņēmumu kā PVN maksātāju, ir obligāti.

4. Standarta atskaite:

а) Uzņēmuma atskaitīšanās Valsts ieņēmumu dienestā sākas tad, kad pieņemts lēmums par darbinieka algošanu. Atskaite par darbinieku kustību darbinieka pieņemšanas gadījumā jāiesniedz LĪDZ darba attiecību sākumam. Pieņemsim, ka darbinieks sāk veikt darba pienākumus 1. augustā. Tādā gadījumā atskaite par pieņemto darbinieku jānosūta 31. jūlijā. Parūpējieties par to, lai speciālists, kurš iesniedz atskaiti par pieņemtajiem darbiniekiem, tiktu laikus informēts par jauna darbinieka pieņemšanu darbā.

b) Kad jums ir darbinieki, un tiem tiek ieskaitīta darba alga, uzņēmumam jāsniedz atskaite par sociālās apdrošināšanas iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atskaite tiek iesniegta par termiņu, kuru nosaka Valsts ieņēmumu dienests. Paziņojumu Valsts ieņēmumu dienests izsūta neilgi pēc tam, kad jaunais uzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

c) Darba attiecību pārtraukšana ar darbinieku arī tiek atspoguļota atskaitē par darbinieku kustību. Darbinieka atlaišanas gadījumā šī atskaite jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienu laikā no darba attiecību pārtraukšanas.

d) Ja jūsu uzņēmums saņēmis PVN maksātāja statusu, tad atkarībā no apliekamo darījumu apmēra jums būs jāiesniedz atskaites par pievienotās vērtības nodokli noteiktos termiņos:

Taksācijas periods (pārskata periods) ir viens mēnesis tiem PVN maksātājiem, kuru apliekamo darījumu apjoms pārsniedzis 50000 EUR;
- vai kuri veikuši preču piegādi no Latvijas Republikas uz jebkuru Eiropas Savienības valsti;
- vai kuri snieguši pakalpojumus jebkurā Eiropas Savienības valsts teritorijā (pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana tiek regulēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 4. daļas 41. punktā).
Taksācijas periods (pārskata periods) ir seši mēneši tiem PVN maksātājiem, kuru apliekamo darījumu apjoms nav pārsniedzis 14228,72 EUR;
- tai pat laikā nav notikusi preču piegāde no Latvijas Republikas uz jebkuru Eiropas Savienības valsti;
- un nav realizēti pakalpojumi jebkurā no Eiropas Savienības valstu teritorijām (pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana tiek regulēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 4. daļas 4(1). punktā
Taksācijas periods (pārskata periods) ir trīs mēneši tiem PVN maksātājiem, kuri reģistrējušies kā PVN maksātāji atskaites gadā:
- un uz kuriem neattiecas nosacījumi, kas paredz atskaites iesniegšanu reizi pusgadā:
- apgrozījums ir lielāks nekā 14228,72 EUR, bet mazāks kā 50000 EUR;
- un/vai ir bijusi preču piegāde no Latvijas Republikas uz jebkuru Eiropas Savienības valsti.

Atskaišu nodošana par Pievienotās vērtības nodokli grāmatvedim-iesācējam ir samērā sarežģīts uzdevums, tāpēc labāk uzticēt pārskata sagatavošanu un iesniegšanu grāmatvedim-speciālistam ar pieredzi PVN deklarācijas aizpildīšanā.

Ja jums nepieciešama detalizēta informācija par kādu no iepriekš minētajiem jautājumiem, vērsieties pie kompānijas iTellFinance. Tālrunis: +371 27250007; e-pasts: info@itellfinance.com

Mūsu pakalpojumi

ITELLFINANCE.AREA

Unikāls produkts finanšu un grāmatvedības pārvaldības jomā, lai nodrošinātu datu pieejamību un uzraudzību visu diennakti.

sīkāk

Zv. revidenta pakalpojumi

Labāko zvērināto revidentu pakalpojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un uzticamus gada pārskatus.

sīkāk

Finanšu analīze

Uzņēmuma darbības finanšu analīze. Rentabilitātes, likviditātes un apgrozījuma rādītāju apreķināšana.

sīkāk

Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija īsā laikā ar pilnīgu atbalstu reģistrācijas procesā - Uzņemuma reģistrācija un izmaiņu veikšana Latvijas uzņēmumu reģistrā un VID.

sīkāk

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu plānošana. Nodokļu atmaksa. Dažādu darījumu nodokļu risku paredzēšana.

sīkāk

Grāmatvedības uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite, algu atvaļinājumu, slimības lapu un citu darbiniekiem paredzētu maksājumu aprēķins.

sīkāk

Juridiskie pakalpojumi

Mēs jums piedāvājam kvalificētu juridisko palīdzību par dažādiem juridiskiem jautājumiem...

sīkāk