Nodokļu konsultācijas

Publikācijas datums 02.02.2015

Labi zināms, ka peļņu nesošs uzņēmums un optimāla nodokļu politika ir savstarpēji saistīti vistiešākajā veidā.

Nodokļu konsultācijas ir viens no pieprasītākajiem iTellFinance pakalpojumiem.

Mūsu augsti kvalificētie speciālisti konsultēs jūs jautājumos par Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī informēs par notiekošajām izmaiņām un jauninājumiem.

Jūs varat saņemt konsultācijas nodokļu sloga samazināšanas jautājumos gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kā arī dažādu darījumu veikšanā, nekustamā īpašuma un uzņēmumu iegādē.

Mēs piedāvājam arī nodokļu deklarāciju sagatavošanas pakalpojumu privātpersonām, kuras gūst ienākumus Latvijā.

Mēs jums varam piedāvāt:

Nodokļu plānošanu, konkrētu darījumu un to nodokļu risku izskatīšanu;
LR normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas noformēšanu, kā arī konsultācijas par to;
Sagatavošanu Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm un strīdīgu jautājumu risināšanu ar valsts instancēm;
Nodokļu atmaksu;
Mutiskas konsultācijas pie jums birojā: mūsu uzņēmuma speciālists ierodas jūsu biroja, iepazīstas ar grāmatvedības dokumentiem un piedāvā optimālāko risinājumu;
Nodokļu speciālista konsultāciju rakstveidā: īsā laikā mēs jums nosūtīsim izsmeļošu atbildi pa e-pastu.

Mūsu pakalpojumi

ITELLFINANCE.AREA

Unikāls produkts finanšu un grāmatvedības pārvaldības jomā, lai nodrošinātu datu pieejamību un uzraudzību visu diennakti.

sīkāk

Zv. revidenta pakalpojumi

Labāko zvērināto revidentu pakalpojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un uzticamus gada pārskatus.

sīkāk

Finanšu analīze

Uzņēmuma darbības finanšu analīze. Rentabilitātes, likviditātes un apgrozījuma rādītāju apreķināšana.

sīkāk

Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija īsā laikā ar pilnīgu atbalstu reģistrācijas procesā - Uzņemuma reģistrācija un izmaiņu veikšana Latvijas uzņēmumu reģistrā un VID.

sīkāk

Grāmatvedības uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite, algu atvaļinājumu, slimības lapu un citu darbiniekiem paredzētu maksājumu aprēķins.

sīkāk

Juridiskie pakalpojumi

Mēs jums piedāvājam kvalificētu juridisko palīdzību par dažādiem juridiskiem jautājumiem...

sīkāk