Uzņēmuma reģistrācija

Publikācijas datums 02.02.2015

Ja jums nepieciešams reģistrēt uzņēmumu Latvijā, iTellFinance palīdzēs. Vispieprasītākais mūsu pakalpojums – uzņēmuma reģistrācija – ļaus jums atvērt uzņēmumu Latvijā īsākā laikā un saņemt atbalstu visā darbības uzsākšanas procesā: no bankas konta atvēršanas līdz juridiskās adreses saņemšanai.

Kāpēc ir izdevīgi reģistrēt savu uzņēmumu Latvijā?

Latvija ir maza Eiropas valsts ar stabilu banku sistēmu un ekonomiku. Pieejamās uzturēšanās atļaujas, zemās algas un vienkāršā nodokļu sistēma padarījusi mūsu valsti pievilcīgu NVS, Krievijas un Eiropas uzņēmējiem, kuri meklē jaunus tirgus.

Priekšrocības, kuras jūs saņemsiet, reģistrējot uzņēmumu Latvijā:

Eirozonas stabilitāte;
Valsts garantiju fonds visiem bankas noguldītājiem (līdz 100 000 eiro);
Zemi nodokļi;

Ko mēs jums varam piedāvāt:

iTellFinance palīdzēs Jums reģistrēt uzņēmumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un nokārtos visus ar uzņēmuma reģistrāciju saistītos jautājumus. Mūsu speciālisti sakārtos visus dokumentus, kas šajā procesā nepieciešami (dibināšanas līgums, statūti, reģistrācijas apliecība, konti u.c.), kā arī palīdzēs reģistrēt uzņēmumu kā PVN maksātāju Valsts ieņēmumu dienestā.

Mēs palīdzēsim arī tiem, kas vēlas nodarboties ar komercdarbību kā pašnodarbinātie. Virkne pienākumu pašnodarbinātam speciālistam var sagādāt galvassāpes: darbības reģistrācija un uzskaite, ceturkšņu un gada atskaišu iesniegšana VID, nodokļu nomaksa. Mēs uzņemsimies šīs rūpes!

Mēs piedāvājam padziļinātas konsultācijas par visdažādākajiem jautājumiem, ņemot vērā visas Latvijas normatīvo aktu nianses. Varam piedāvāt jums iegādāties jau esošu uzņēmumu.

Pēc veiksmīgas uzņēmuma reģistrācijas mēs varam arī pilnībā uzņemties jūsu grāmatvedības vešanu.

Vienkārši sazinieties ar mums, un mēs priecāsimies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem!

Mūsu pakalpojumi

ITELLFINANCE.AREA

Unikāls produkts finanšu un grāmatvedības pārvaldības jomā, lai nodrošinātu datu pieejamību un uzraudzību visu diennakti.

sīkāk

Zv. revidenta pakalpojumi

Labāko zvērināto revidentu pakalpojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un uzticamus gada pārskatus.

sīkāk

Finanšu analīze

Uzņēmuma darbības finanšu analīze. Rentabilitātes, likviditātes un apgrozījuma rādītāju apreķināšana.

sīkāk

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu plānošana. Nodokļu atmaksa. Dažādu darījumu nodokļu risku paredzēšana.

sīkāk

Grāmatvedības uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite, algu atvaļinājumu, slimības lapu un citu darbiniekiem paredzētu maksājumu aprēķins.

sīkāk

Juridiskie pakalpojumi

Mēs jums piedāvājam kvalificētu juridisko palīdzību par dažādiem juridiskiem jautājumiem...

sīkāk