VID informatīvais materiāls par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu

Publikācijas datums 15.01.2015

17.12.2014. Saeimā pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu (30.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr. 257 (5317)) par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu noteikšanu un to aplikšanu ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), kas stājās spēkā 01.01.2015.

Valsts ieņēmumu dienests informē ka no 01.01.2015. ir noteikts pienākums maksāt VSAOI un algas nodokli no kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamā ienākuma, kas atbilst minimālās mēneša darba algas – 360 EUR – apmēram, ja kārtējā taksācijas gada mēnesī kapitālsabiedrībā:

Nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz 360 EUR apmērā;
Attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par 1800 EUR.

Uzskata, ka tajā mēnesī, kad izpildīti abi minētie kritēriji, kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli un VSAOI apliekamu ienākumu minimālās mēneša darba algas – 360 EUR – apmērā.

Minētie nosacījumi nav piemērojami:

ja kāds no kapitālsabiedrības valdes locekļiem kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par 1800 EUR un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli izpratnē;
Kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Mūsu pakalpojumi

ITELLFINANCE.AREA

Unikāls produkts finanšu un grāmatvedības pārvaldības jomā, lai nodrošinātu datu pieejamību un uzraudzību visu diennakti.

sīkāk

Zv. revidenta pakalpojumi

Labāko zvērināto revidentu pakalpojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un uzticamus gada pārskatus.

sīkāk

Finanšu analīze

Uzņēmuma darbības finanšu analīze. Rentabilitātes, likviditātes un apgrozījuma rādītāju apreķināšana.

sīkāk

Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija īsā laikā ar pilnīgu atbalstu reģistrācijas procesā - Uzņemuma reģistrācija un izmaiņu veikšana Latvijas uzņēmumu reģistrā un VID.

sīkāk

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu plānošana. Nodokļu atmaksa. Dažādu darījumu nodokļu risku paredzēšana.

sīkāk

Grāmatvedības uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite, algu atvaļinājumu, slimības lapu un citu darbiniekiem paredzētu maksājumu aprēķins.

sīkāk

Juridiskie pakalpojumi

Mēs jums piedāvājam kvalificētu juridisko palīdzību par dažādiem juridiskiem jautājumiem...

sīkāk